Wethouder Van den Beukel stapt per direct op

Leefbaar 3B respecteert het onvermijdelijke besluit van de CDA wethouder financiën om per direct zijn taken neer te leggen en verantwoordelijkheid te dragen voor de aangetroffen misstanden. Uit een grondige analyse van diverse opgevraagde ambtelijke stukken, bleek dat al ruim voor 13 oktober 2021 bekend was dat er grote technische (begrotings)fouten in beeld waren gebracht. De wethouder meldde die afwijkingen niet in bijvoorbeeld de commissie Algemeen Bestuur of bij de bij de eerste begrotingswijziging maar pas begin 2022 op pagina 5 in brief “U21.07406 –  Decembercirculaire 2021” aan de gemeenteraad. Het niet tijdig en volledig informeren van zowel de gemeenteraad als de overige leden van het college heeft in directe zin een grote impact gehad op het besluitvormingsproces en het noodzakelijke vertrouwen voortdurend goed geïnformeerd te zijn.

Tastbaar signaal noodzakelijk
Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft moest er een tastbaar signaal afgegeven worden dat de aangetroffen gang van zaken niet acceptabel is en dat dit in de toekomst niet meer mag plaatsvinden. De tijdslijn die je op grond van alle stukken kunt opstellen, bevestigt namelijk niet alleen dat de controlemechanismen niet goed gefunctioneerd hebben, maar ook dat er een veel dieperliggend organisatieprobleem aan de orde is: een sturingsvraagstuk, slechte samenwerking, onderling wantrouwen en/of ontbrekende transparantie. Dit probleem zal na een deskundige analyse met daadkracht en nieuw enthousiasme opgelost moeten worden. 

Hoe nu verder
Fractievoorzitter Don van Doorn en wethouder Simon Fortuyn zullen komende maandag de coalitiepartijen bij elkaar roepen om de vervolgstappen te bepalen. De eerste belangrijke te beantwoorden vraag is of het CDA ook consequenties wil verbinden aan het vertrek van hun wethouder of dat zij voornemens zijn de bestuursperiode netjes met elkaar af te ronden en vanuit hun netwerk een deskundige wethouder kunnen en willen voordragen.Gezien de grote impact op het privéleven, dat automatisch meekomt bij het moeten besluiten af te treden, willen wij Jan-Willem van den Beukel veel sterkte en wijsheid toewensen de komende periode. We houden u op de hoogte wat er verder gaat gebeuren. 

1 Comment

  1. Ik begrijp hieruit dat leefbaar zo kort voor de verkiezingen een motie van wantrouwen had gesteund . Is dat zo ?.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*