Teveel lawaai oostkant HSL

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) erkent dat er aan de oostkant van de HSL, de Bergschenhoekse kant, de geluidsnormen fors worden overschreden. De maximale geluidsbelasting van 57 dB wordt met 2,5 dB overschreden tot 59,5 dB. Dat komt overeen met een verdubbeling van het lawaai.

Wethouder Henk de Paepe heeft dit aan het begin van de vergadering van de commissie Ruimte van 24 augustus 2011 aan de raadsleden meegedeeld. Nog geen uur voor aanvang van de commissievergadering is het college geïnformeerd door de minister van Infrastructuur en Milieu. De HSL-brief van de minister vindt u ook op deze site.

De minister treedt op korte termijn in overleg met het college van B&W van Lansingerland. Het college zal zeker aandringen op het nemen van maatregelen om de overschrijding van de geluidsnorm teniet te doen.

De metingen aan de westzijde van de HSL (aan de Berkelse kant) blijven nu net onder de geluidsnorm van 57 dB(A). Dat de norm
niet overschreden wordt, heeft te maken met de huidige snelheid van de HSL en aantallen langsrijdende HSL-treinen. Zo gauw snelheid of frequentie hoger wordt, zal ook aan de Berkelse kant de geluidsnorm van 57 dB zeker overschreden worden.

In de vergadering is door wethouder De Paepe (L3B) opnieuw de strategie van het college omtrent de aanpak van dit dossier uiteengezet. De erkenning van de overschrijding door de minister geeft aan dat de aanpak, die het college tot nu toe volgt, de juiste is. Daarnaast blijft het
gezamenlijk optreden van alle fracties onverminderd van belang om nu, maar ook in de (nabije) toekomst te zorgen dat de geluidsnorm van 57 dB niet wordt overschreden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*