Moties & Amendementen

Wat is een motie

Een motie is een belangrijk instrument voor een raadslid. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd gericht aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe […]