Fractie

Eerlijk is Eerlijk

In de Heraut van 18 december kondigt Eddy Neeleman zijn nieuwe partij aan. Een van de redenen van oprichting is integriteit. Integriteit vertaal ik kort en bondig in eerlijk en betrouwbaar zijn. Het is vooral […]