Fractie

Grondbeleid

Het college heeft een nieuwe nota grondbeleid uitgebracht. De belangrijkste beleidswijziging is de overgang van actief naar faciliterend grondbeleid. De gemeente neemt dan niet meer zelf de risico’s. Leefbaar 3B is het eens met de […]