Onderwijs op agenda van Commissie Samenleving

Donderdag 16 november stond de Commissie Samenleving voor een groot deel in het teken van onderwijs. Zo was er een bespreekpunt ingediend of de raad wel goed geïnformeerd is rond tijdelijke huisvesting van twee scholen op Wilderszijde. Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een betrouwbare overheid die doet wat die zegt en het proces is naar ons oordeel dan ook zeker niet goed verlopen. De wethouder heeft aan de commissie een toezegging gedaan om maandelijks te informeren over de laatste stand van zaken.

Ook lag een raadsvoorstel voor om semipermanente huisvesting te realiseren voor IKC Cadans. Leefbaar 3B wilde van de wethouder weten waarom de gemeente niet genegen is om IKC Cadans te vestigen in Westpolder, terwijl bestaande scholen wel kunnen uitbreiden. In plaats daarvan krijgen zij 2 kilometer verder op het Hoge Land semipermanente huisvesting. Daar kunnen zij niet de volledig integrale onderwijsvorm van 0 tot 12 jaar aanbieden. Vragen van Leefbaar 3B hierover worden nog schriftelijk beantwoord. Sommige partijen willen behandeling in de gemeenteraad uitstellen omdat zij de integraliteit met het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs missen. Dit oordeel van uitstel is voor onze fractie veel te makkelijk. IKC Cadans moet uit De Parel waar zij nú gevestigd zijn. Zij missen hun aanbesteding als de behandeling in de gemeenteraad wordt uitgesteld.  We vragen ons dan ook af waar die kinderen dan heen moeten.

Leefbaar 3B kijkt vol belangstelling uit naar de beeldvorming op 29 november en de door de wethouder toegezegde brief. Op 30 november wordt dit onderwerp vervolgd in de gemeenteraad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*