Leren van de ongelukkige momenten en keuzes 2010 – 2014

Tijdens de laatste fractie vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de wapenfeiten 2010 -2014. Naast de oprechte complimenten zijn we ook zeer kritisch geweest en hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de ongelukkige momenten en keuzes van de afgelopen periode.

De fractie herkent zich in het feit dat de overgang van oppositiepartij (9 jaar) naar coalitiepartij hoofdbrekens heeft gekost. Tot onze eigen verrassing werden wij de grootste partij. Deelnemen aan een coalitie vraagt andere vaardigheden en je kan minder je eigen koers varen dan je lief is.

Ook de gemeenteraad heeft moeten wennen aan de dualistische insteek van Leefbaar 3B. In de eerste raadsperiode 2007 -2010 was de coalitie (CDA, VVD, CU en PvdA) één groot machtsblok en was er geen ruimte voor de oppositie om ook haar goede ideeën een kans te geven. Ook afwijken van het college beleid was not done. De oppositie moet ook ruimte gegund worden om een eigen geluid te laten horen. Leefbaar 3B was en is een groot voorstander van besluitvorming op basis van argumenten en niet vanuit macht.

De collega raadsleden hebben tot de dag van vandaag daar nog steeds grote moeite mee. Immers, als je je kritisch opstelt richting het college, respectievelijk richting je eigen wethouder, wordt dat direct uitgelegd als een motie van wantrouwen. Wij noemen dat dualisme.

Naast optreden in de gemeenteraad is uiteraard ook stil gestaan bij het interne wel en wee van de fractie. Hierbij zijn onder andere afspraken gemaakt over een andere wijze van voorbereiden van politieke dossiers.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*