Leefbaar 3B wil geen afsluitingen in Herenstraat, Noordeindseweg en Sterrenweg

Leefbaar 3B wil geen afsluitingen

VCP-1

Door alle jaren heen is Leefbaar 3B tegen afsluitingen van wegen geweest. In 2008 heeft Leefbaar 3B (toen met slechts vier zetels vertegenwoordigd in de raad van Lansingerland) samen met Pedro de Haas met één zetel) tegen de afsluiting van de Noordeindseweg bij de Planetenweg gestemd. Alle verkeers- en veiligheidsproblemen die de afsluiting tot gevolg zou hebben zijn toentertijd door Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aangegeven.

Dat deze onveilige situaties heden ten dage werkelijkheid zijn geworden is betreurenswaardig gaf Jan Pieter Blonk namens Leefbaar 3B aan. De Evaluatie Verkeerssituatie Berkel met ervaringen van inwoners, uitkomsten van het digitaal burgerpannel en de telefonische enquête bevestigen die ontstane gevaarlijke verkeersomstandigheden. 88% van de 601 ondervraagde mensen vindt dat de verkeersveiligheid is verslechterd door de afsluitingen in de Herenstraat en de Noordeindseweg ter hoogte van de Planetenweg. De veiligheidsproblemen bestaan uit:

  • Keren vracht- en personenauto’s
  • Veel drukker in straten rondom afsluitingen – onveiliger m.n. voor kinderen
  • Hoofdroute loopt nu door woonwijk, langs kinderspeelplaats en school
  • Er wordt te hard gereden door die woonwijken
  • Geïrriteerde automobilisten – met alle gevolgen van dien
  • Veel sluipverkeer in omliggende straten

Die 88% komt overeen met de enquête die Leefbaar 3B zaterdag 6 september tijdens de braderie in Berkel centrum heeft uitgevoerd.

Een ander punt is de bereikbaarheid van het winkelcentrum in Berkel

44% gaat minder vaak naar centrum door de afsluiting in de Herenstraat en 46% gaat minder vaak naar centrum door afsluiting in de Noordeindseweg bij rotonde met de Planetenweg. Kortom krap de helft van de ondervraagden gaat door de afsluitingen minder vaak naar het winkelcentrum in Berkel. De bereikbaarheid van het winkelcentrum is voor Lansingerland van groot belang voor de eigen inwoners, maar belangrijk hierin is zeker ook de aantrekkelijkheid en de goede bereikbaarheid van het centrum voor winkelend publiek uit Hillegersberg / Schiebroek, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Die bezoekers die we verloren zijn gegaan willen we naar het winkelcentrum terughalen.

Wat wil Leefbaar 3B met de beide afsluitingen? In het coalitieakkoord van Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie is opgenomen dat doorgaand verkeer van personenauto’s op de Noordeindseweg richting Zoetermeer mogelijk moet worden gemaakt. Leefbaar 3B vindt dat dit in ieder geval zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Nadeel is dan dat het mogelijk is dat een auto bij de rotonde stilstaat op het fietspad Oostmeerlaan richting Planetenweg. Goede markering en bebording moeten deze tijdelijke oplossing acceptabel kunnen maken. Er zijn veel van dit soort situaties in Lansingerland. Als uit het nadere onderzoek blijkt dat deze route open moet blijven, dan moet direct worden ingezet om een klein stukje tuin aan de Noordeindseweg 192 te verwerven, zodat de aansluiting variant B gerealiseerd kan worden. De Herenstraat en de Noordeindseweg Zuid (Herenstraat tot Planetenweg) moeten zo snel mogelijk ingericht worden als 30 km-weg. De poller (afsluiting) in de Herenstraat (Berkel centrum) moet, in afwachting van verder onderzoek, voorlopig naar beneden worden gelaten.

Leefbaar 3B vindt het noodzakelijk dat breder onderzocht wordt hoe alle verkeerscirculatie in Berkel centrum en Berkel Noord in de toekomst moet plaatsvinden. Hoe graag wij ook een snellere besluitvorming wensen, is het goed te realiseren dat besluitvorming pas in 2015 zal plaatsvinden . Leefbaar 3B zal situatie nauwgezet volgen. Immers, veiligheid staat bovenaan.

2 Comments

  1. Ik ben van mening dat de Noordeindseweg voor autoverkeer in beide richtingen zo snel als mogelijk heropend moet worden. Het is toch te gek voor woorden dat 6 jaar geleden een weg die al sinds mensenheugenis de hoofdverbinding vormt tussen Berkel en Rodenrijs gewoon is afgesloten. Hetzelfde is zo’n 10 jaar geleden gebeurd met een deel van de Hoeksekade in Bergschenhoek. Terwijl het daar ook gaat om de hoofdverbinding tussen o.a. het Rottegebied en Bergschenhoek. Ook dat deel van de Hoeksekade mag van mij, liever vandaag dan morgen, ook doordeweeks weer volledig opengesteld worden voor normaal autoverkeer.

  2. Ook wij zijn van mening dat de Noordeindseweg open moet blijven en de Sterrenweg alleen voor de bewoners en aanliggende straten. Sinds afgelopen week zijn wij er achter gekomen dat de heer Busch van de Noordeindseweg zijn hele betoog houdt namens de Noordeindseweg Zuid. Wij zijn nooit gevraagd of hij namens ons spreekt. Wij kennen deze persoon niet eens. Wij gaan er vanuit dat dit geldt voor een heel groot deel van de bewoners van de Noordeindseweg Zuid. Voor ons geldt dat het verkeersaanbod niet minder is geworden met de afsluiting van de rotonde. Links om of rechts om het verkeer wil toch naar het centrum. Wel is het verkeer minder geworden na de openstelling van de N 470.
    De nieuwe bewoners is beloofd dat de Noordeindseweg Zuid een 30 kilometer zone zou worden. Hier zien wij niets van terug. De Noordeindseweg moet openblijven in beide richtingen met een restrictie van 30 kilometer.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*