Leefbaar 3B constateert verbetering in de service en klanttevredenheid van de HuisArtsenPost (HAP) Gouda.

Vanaf 2007 heeft Leefbaar 3B veel energie en aandacht gevraagd voor een huisartsenpost in en voor Lansingerland. Sinds 2009 is er veel veranderd zoals het verdwijnen van de spoorovergang in Bleiswijk. Daarnaast bereikt de fractie Leefbaar 3B positieve signalen over de kwaliteit van de zorg op de HuisArtsenPost (HAP) Gouda. Niet verrassend als je kijkt naar het resultaat van een recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek, waarin de HAP Gouda een 8,2 scoort.

Tijdens het zomerreces trokken de Leefbaar 3B raadsleden Kees Heugens, Hugo Groeneveld en Wouter Hoppenbrouwer de stoute schoenen aan en gingen op eigen onderzoek uit of de gewijzigde situatie tot daadwerkelijke verbetering heeft geleid.
Tot aan het eind van de jaren negentig vervingen de “dorps”huisartsen elkaar in de avond en het weekend vanuit de eigen praktijk. Door veel artsen werden deze avond- en weekenddiensten steeds vaker als zwaar ervaren, waardoor vanuit landelijke initiatief de HuisArtsenPosten zijn ontstaan.
Een HuisArtsenPost is een centrum waar huisartsen uit een bepaalde regio samenwerken.
Naast huisartsen zijn er doktersassistenten, verpleegkundigen en betere faciliteiten voorhanden. Hierdoor krijgt de kwaliteit van de zorg een positief impuls.

Bij Leefbaar 3B en veel (vooral) Bleiswijkse bewoners leeft het gevoel dat in geval van calamiteiten te laat wordt geacteerd. In het gesprek met de directeur van de HAP Gouda bleek dat zij deze gevoelens zeer serieus heeft genomen en zij kon dit op basis van feiten weerleggen. De directeur benadrukte dat stap 1 altijd het bellen van de HAP moet zijn. Dus stap niet in de auto, maar zorg dat er telefonisch eerst door een arts een diagnose kan worden gesteld. Hierdoor is het merendeel van de zorg (paniek) weggenomen.

Ook de signalen uit Bleiswijk dat je te allen tijde opgenomen wordt in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en dus slecht bereikbaar bent voor familie en vrienden, behoort onder de categorie “broodje aap”. De patiënt bepaalt zelf in welk ziekenhuis hij/zij opgenomen wenst te worden. In dezelfde categorie valt de vervoersproblematiek voor ouderen. In geval van ouderen wordt vaker visites gereden zo benadrukte de directeur van de HAP Gouda. Uit de jaarcijfers 2010 blijkt dat de HAP Gouda 55.000 contactmomenten heeft gehad waarvan 1660 uit Bleiswijk.

Hoe wenselijk het hebben van een HAP in Lansingerland ook is, er blijven een aantal essentiële hobbels van kracht. Eerstens blijkt dat een HAP pas rendabel is als er sprake is van een verzorgingsgebied van 225.000 inwoners. In de huidige tijd van schaarse financiële middelen is dit een niet weg te cijferen feit. Daarnaast zijn de huisartsen vrij om bij een willekeurige HAP aan te sluiten. Er is geen wet- en regelgeving die hen kan dwingen om aan te sluiten bij de HAP Rotterdam of Zoetermeer.

Leefbaar 3B kiest er niet voor om te vechten tegen windmolens, maar blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en mocht er een mogelijkheid zijn om te komen tot een HAP in en voor Lansingerland zal Leefbaar 3B die kans niet onbenut  laten.

Mocht u slechte ervaringen hebben met de HAP Gouda laat het ons dan weten via Wouter Hoppenbrouwer, wh@leefbaar3b.nl

1 Comment

 1. Wat een kul dat er een HAP Post in Gouda is waarom niet in Rotterdam het SFG of in Zoetermeer.
  We vallen met alles meest onder deze steden en niet in Gouda.
  Hebben de Heren/Dames doktoren in Bleiswijk het meest belang dat we naar Gouda moeten.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zoals
  alles wordt gedaan in eigen belang wat er beslist word en weinig voor de bevolking.
  Iedereen heeft geen auto of een rijbewijs denk daar eens aan.
  Of de zorg daar ook goed is in Gouda dat zal wel maar in de directe omgeveing hebben we ook
  goede zorg waar we heen kunnen en voor ieder beter bereikbaar.
  Ik erger me eigen aan zulke dingen, logisch denken lijkt me niet zo moeilijk.
  We kunnen nog lang wachten dat er een HAP in Langsingerland komt. 225.000 inwoners.
  Waarom kunnen de Berkelaren en Bergschenoekenaren wel naar het SFG en Bleiswijk niet????????????????
  Jullie lopen toch zo weg met Langsingerland is toch één gemeente????????

  Gelukkig heb ik het HAP tot nu toe niet nodig gehad en hoop het ook niet nodig te hebben maar ik denk wel
  verder dan mijn neus lang is.

  Het wordt voor de bevolking allemaal steeds moeilijker gemaakt in plaats van makkelijker ook al is het 2011.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*