Kostenbesparing is geen doel op zich

Al lange tijd zijn verwachte economische resultaten leidend voor beslissingen van bedrijven en overheid. En het gaat meestal ook nog vooral om verlaging van kosten als belangrijkste doel. Enkele voorbeelden van dat sturen op kosten zijn:

  • Klein houden van voorraden door levering vlak voordat de grondstof of het onderdeel nodig is.
  • Het wegsnijden van overcapaciteit uit organisaties
  • Inkoop bij de goedkoopste leverancier zonder veel aandacht voor leveringszekerheid.

De overheid heeft hieraan volop meegedaan, bezuinigd op reservecapaciteit en weinig rekening gehouden met tegenslagen.
We zien nu in de medische sector de gevolgen van het gevoerde beleid. De vraag neemt ineens met een schok toe en daar bovenop komt nog dat de levering stagneert. De maatregelen die de overheid moet nemen zouden minder extreem kunnen zijn als er genoeg reservevoorraad en overcapaciteit zouden zijn.

De vrije markt lost dit manco niet op en daarom had de overheid regulerend moeten optreden. Voor de olievoorziening is dat gebeurd. Na de oliecrisis van 1973 is er in Nederland een wettelijk vastgelegde reservevoorraad olie voor negentig dagen. Iets vergelijkbaars zou ook voor de medische sector moeten gelden.

Op zaterdag 4 april overleed de econoom Arnold Heertje. In veel berichten bij zijn dood werd vermeld dat hij vond dat niet alleen het financiële gewin zou moeten meetellen bij economische keuzes. Het zou goed zijn, ook gezien het bovenstaande, als meer naar Heertje geluisterd zou zijn en men de financiële belangen niet een zo grote rol zou laten spelen.
Voor het goede begrip: de huidige crisis zou niet voorkomen zijn, maar de gevolgen zouden minder groot zijn en de maatregelen minder ingrijpend dan nu.

Op gemeentelijk niveau kunnen we niet alle boven aangeduide problemen oplossen, maar we kunnen wel de door Heertje gepropageerde houding tot de onze maken.
Enkele voorbeelden:
Maximalisatie van de winst op grondexploitaties hoeft niet als je met minder winst bijvoorbeeld het tekort aan sociale huurwoningen kan oplossen. We moeten meer tegengas geven tegen bedrijven die actief zijn in de openbare ruimte als ze de eigen winst laten prevaleren boven het belang van de inwoners.

Ook in het sociaal domein zijn er veel beslissingen waarbij winst van bedrijven en het belang van inwoners, die afhankelijk van zorg zijn, met elkaar in botsing komen.
Welke keuze maken wij dan?

Wij hebben als partij het belang van onze inwoners hoog staan, ook het niet-materiële belang. Het is goed om ons hiervan steeds bewust te zijn en daarmee rekening te houden in onze standpunten en ons stemgedrag in de gemeenteraad.

Henk Meester
13 april 2020

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*