Eerste stap in kostenreductie leerlingenvervoer naar speciaal basisonderwijs

In de raadsvergadering van 26 mei stonden de bezuinigingen op het leerlingenvervoer op de agenda. Een gevoelig onderwerp omdat het gaat over een kwetsbare groep inwoners van jonge leeftijd. Ook vele andere gemeenten worstelen met de beheersing van de forse kosten. In ons geval € 1 miljoen voor het vervoeren van ongeveer 240 leerlingen.
Het is overduidelijk dat het vervoer van en naar school voor visueel en meervoudig gehandicapte kinderen alsmede voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden niet ter discussie staat.
De voorgestelde bezuiniging van € 250.000 heeft uitsluitend betrekking op 90 leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan.
Op dit moment worden alle leerlingen tot en met 13 jaar met aangepast (taxi) vervoer naar school gebracht. Dit is landelijk gezien de meeste luxe uitvoering. Kostenbeheersing en strijdigheid met verordening leerlingenvervoer vereisten een aanpassing. Het uiteindelijk collegevoorstel is om de leeftijdsgrens te verlagen. Hierdoor dienen 12 en 13 jarigen (desgewenst met begeleiding) met het openbaar vervoer te gaan. Voor Leefbaar 3B had het wel een tandje strenger gemogen. Daarnaast neemt Leefbaar 3B nog geen genoegen met het collegestandpunt dat het gebruikmaken van centrale opstapplaatsen en het gebruiken van touringcars onmogelijk is. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer is ter plaatse wezen kijken en begrijpt niet dat het college van mening is dat de touringcars niet voor de scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen komen.
Het dossier is nog niet gesloten. Binnenkort start er een aanbesteding leerlingenvervoer en worden mogelijkheden voor het stichten van een school voor speciaal basisonderwijs verkend.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*