Amendement Investeringsvoorstel Veranderopgave Jeugdhulp

Op 12 maart, in de laatste commissievergadering voor het ingaan van de corona maatregelen, kondigde Machiel Crielaard namens Leefbaar3B aan dat het Investeringsvoorstel Veranderopgave Jeugdhulp voor ons een bespreekpunt moest worden. Hij wilde eerst met de fractie overleggen over het voorstel, om de kosten ten laste te laten brengen van de reserve sociaal domein en dit mogelijk te amenderen.

Na goed overleg, concludeerde de fractie van Leefbaar3B dat het verstandig is om een knip aan te brengen in de besluitvorming tussen 2021 en 2022. Voor Leefbaar3B is het wenselijk om te monitoren; of de maatregelen van de veranderopgave effect hebben en om het investeringsniveau aan te passen, afhankelijk van de effectiviteit van de maatregelen. Om de knip te realiseren in de besluitvorming is op dit punt een amendement ingediend.

Vanwege de bijzondere omstandigheden, in het kader van de corona maatregelen, is raadsbrede steun voor het voorstel van Leefbaar3B in de raadsvergadering van 23 april een vereiste. Deze lijkt zich na contact met de andere fracties af te tekenen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*