leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief vindt u de terugblik over 2023 en een terugblik op de eerste commissievergaderingen van dit nieuwe politieke jaar.
Afgelopen vrijdag was ook de nieuwjaarsborrel van Leefbaar 3B. Samen met (aspirant)leden, fractieleden en bestuur proostten we op het nieuwe jaar en positieve ontwikkelingen binnen de partij. Daarover binnenkort meer!

Veel leesplezier en een fijne dag.

Terugblik 2023

Het afgelopen jaar was weer een politiek bewogen jaar. Er waren Provinciale Statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen waardoor de verhoudingen in ons land weer werden opgeschud. Lokaal hebben we nog steeds te maken met een onbetrouwbare Rijksoverheid, waardoor we als gemeente moeten bezuinigen ten koste van onze inwoners.
Terugblik 2023

Leefbaar 3B: geen windmolens in Lansingerland, start met bouwen op Bleizo-West

Het debat rondom windenergie en de houding van de provincie inzake het dossier Bleizo-West in de commissievergadering van 17 januari 2024 was hoog van kwaliteit en vermakelijk voor toeschouwers: het is de moeite waard om terug te kijken. Het standpunt van Leefbaar 3B is in ieder geval helder: geen windmolens in Lansingerland, op geen enkele locatie.
Leefbaar 3B: geen windmolens in Lansingerland, start met bouwen op Bleizo-West

Advies 21 MRDH gemeenten: nachtbus weer laten rijden in weekend

De Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft woensdag 17 januari een advies uitgebracht om de nachtbussen in de regio’s Rotterdam en Haaglanden in de weekenden weer te laten rijden. Alle 21 gemeenten van de MRDH hebben ingestemd met dit voorstel van Leefbaar 3B gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk uit Lansingerland.
Advies 21 MRDH gemeenten: nachtbus weer laten rijden in weekend

60 km/u op N209 + trajectcontrole

Zaterdag 6 januari was er weer een ernstig verkeersongeval op de N209. Al jaren is deze provinciale weg zeer verkeersonveilig. Het is tijd om nu echt iets te doen.
60 km/u op N209 + trajectcontrole

Maatregelen pakket Jeugdhulp

De kostenstijging in de jeugdhulp, gecombineerd met een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk, is zorgwekkend te noemen. Woordvoerder Leon Erwich benadrukt dat de tekorten mede zijn ontstaan door de 25% verminderde financiële steun van het Rijk bij de overheveling van de Jeugdhulp naar de gemeente.
Maatregelen pakket Jeugdhulp
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet