Fractie

Besteding Eneco gelden

In de Heraut van 4 december werd verslag gedaan van de besteding van Eneco gelden. In dit artikel werd gesuggereerd dat de coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie de besteding van deze Enecogelden met […]

Fractie

Eneco gelden verstandig investeren:

Eneco is verkocht aan Mitsubishi en bij de definitieve verkoop van onze Eneco aandelen levert dit de gemeente Lansingerland naar schatting een eenmalige uitbetaling op van ongeveer 138 miljoen. Een flinke klap geld! Wat betreft Leefbaar 3B gaat een deel van dit geld terugvloeien naar onze gemeenschap. Maar hoe doen we dat verstandig? […]

Fractie

Wilderszijde

Nadat Wilderszijde jarenlang grotendeels braak heeft gelegen worden er nu plannen gemaakt om de wijk te ontwikkelen.Wij vinden het belangrijk dat bij de verdeling over woningtypen zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de behoefte van […]