Publicatie giften

Indien u – totaal in 1 jaar – meer dan € 4.500,- doneert, zijn wij verplicht uw gegevens te publiceren. Donaties met een totaalbedrag onder de € 4.500,- per jaar, worden zonder uw toestemming nooit door ons geopenbaard.

Giften en de fiscus:

Giften kunnen leiden tot fiscale aftrekposten. Meer informatie hierover is ook te vinden op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
Natuurlijk kunt u uw vraag ook aan ons stellen. Dat kan via deze website, dan wel via email:

ANBI

secretaris@leefbaar3b.nl / 06 20 00 02 99

In hoofdlijnen, werkt de giftenregeling als volgt:

Particulieren:

Giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen leiden tot een aftrek op het in box 1 belaste inkomen uit werk en woning. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften.

Er is sprake van periodieke giften indien de periode tenminste 5 jaar bedraagt waarbij jaarlijks min of meer gelijke giften aan dezelfde instelling worden gedaan. Het verschil is dat bij eenmalige giften een drempel en bovengrens op de aftrek van toepassing is; bij periodieke giften is dat niet het geval. De drempel en bovengrens zijn van toepassing op de som van in een kalenderjaar gedane eenmalige giften.

Deze som is aftrekbaar voor zover die de drempel overschrijdt maar is niet hoger dan de bovengrens. De bedragen van die drempel kunnen jaarlijks worden aangepast. Voor 2015 is de drempel 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60; er is ook een bovengrens op het aftrekbaar bedrag van toepassing: die bovengrens bedraagt 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten van u en uw fiscale partner in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Voor culturele ANBI’s geldt daarbij dat de gift wordt verhoogd met 25% voor giften tot maximaal € 5.000 (dus de verhoging bedraagt maximaal € 1.250).

Enkele voorbeelden:

Het drempelinkomen bedraagt € 25.000.

Eenmalige giften aan culturele ANBI’s: de aftrekpost bedraagt:

 • Bij een som aan eenmalige giften van € 400: € 250 (te weten € 400 + € 100 toeslag minus 1% van € 25.000)
 • Bij een som aan eenmalige giften van € 200: niets (te weten € 200 + € 50 toeslag minus 1% van € 25.000)
 • Bij een som aan eenmalige giften van € 800: € 750 (te weten € 800 + € 200 toeslag minus 1% van € 25.000)
 • Bij een som aan eenmalige giften van € 4.000: € 2.500 (te weten € 4.000 + € 1.000 toeslag minus 1% van € 25.000 maximum van 10% van € 25.000).

Periodieke giften aan culturele ANBI’s: de aftrekpost bedraagt:

 • Bij een som aan periodieke giften van € 400: € 500(te weten € 400 + € 100 toeslag)
 • Bij een som aan periodieke giften van € 200: € 250 (te weten € 200 + € 50 toeslag)
 • Bij een som aan periodieke giften van € 800: € 1.000 (te weten € 800 + € 200 toeslag)
 • Bij een som aan periodieke giften van € 4.000: € 5.000 (te weten € 4.000 + € 1.000 toeslag).
 • Bij een som aan periodieke giften van € 7.000: € 8.250 (te weten € 7.000 + € 1.250 aan maximale toeslag).

Rechtspersonen:

Ook voor vennootschapsbelastingplichtige rechtspersonen bestaat een giftenaftrek. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften. Op de som aan giftenaftrek is ook een bovengrens van toepassing. De bovengrens bedraagt 50% van de fiscale winst; de aftrek is maximaal € 100.000. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt ook een toeslag. Deze toeslag bedraagt 50% en is maximaal € 2.500 groot.

Enkele voorbeelden:

De fiscale winst bedraagt € 25.000.

Giften aan culturele ANBI’s: de aftrekpost bedraagt:

 • Bij een som aan giften van € 2.000: € 2.500 (te weten € 2.000 + € 500 toeslag; bovengrens van 50% van € 25.000 heeft geen effect).
 • Bij een som aan giften van € 7.000: € 9.500 (te weten € 7.000 + € 2.500 maximum toeslag; bovengrens van 50% van € 25.000 heeft geen effect).
 • Bij een som aan giften van € 14.000: € 12.500 (te weten € 14.000 + €2.500 maximum toeslag; bovengrens van 50% van € 25.000 is € 12.500 is van toepassing).

Ondernemingen:

Bij ondernemingen kan een gift ook worden gekwalificeerd als bedrijfslast. Of hiervan sprake is, kan uw accountant of belastingadviseur u nader toelichten.

“Overeenkomst Periodieke gift in geld” als PDF kunt u hieronder downloaden

Periodieke Gift aan Leefbaar 3B