We inventariseren of er voldoende animo is voor een tweede sessie van onze cursus “Introductie in de gemeentepolitiek” op 28 en 29 mei 2024. Heb je interesse? Laat je gegevens achter hieronder.

De cursus, aangeboden door Leefbaar 3B, biedt een kennismaking met de lokale politiek: over het reilen en zeilen van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie.

De cursus beantwoordt vragen als: Wat houdt het werk als gemeenteraadslid in? Wat doet een gemeenteraadslid eigenlijk? Welke kennis heb je als raadslid nodig? Op welke wijze worden inwoners bij het werk van gemeenteraadsleden betrokken? Wat doet de griffie? Voor welke dilemma’s kom je als raadslid zoal te staan?

Cursisten worden door onze trainers en diverse gastsprekers ingeleid in de fundamenten van politiek en bestuur in Lansingerland. De cursus behandelt essentiële thema’s zoals de verhoudingen tussen overheden, het verkiezingsproces, vorming van coalitie en college, invloed van burgers op beleid en besluitvorming en het vergadermodel van de politiek in Lansingerland. Daarnaast wordt er interactief geoefend zodat cursisten zelf leren politieke afwegingen te maken en wordt er geoefend met debatteren.

Deze cursus is bijzonder geschikt voor inwoners die in vogelvlucht meer willen leren over de lokale politiek, hoe zij kunnen deelnemen en invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk niveau. Het is ook waardevol voor nieuwe of aspirant-politici, maatschappelijke organisaties, en iedereen met interesse in de werking van de lokale democratie. Door een combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden, en interactieve oefeningen biedt de cursus een solide basis voor iedereen die actief betrokken wil zijn bij of meer inzicht wil krijgen in gemeentepolitiek. Heb je na de cursus de ambitie om raadslid of commissielid te worden, dan kun je eind 2024 / begin 2025 deelnemen aan de uitgebreide vervolgcursus voor kandidaat-raadsleden.

Kosten: € 15,- (gratis voor bestaande en nieuwe leden)
Data: 16 en 23 april van 19:15 tot 22:30 uur
Locatie: gemeentehuis (raadzaal)
Beschikbaarheid: max 20 deelnemers

Ben je geïnteresseerd in de lokale politiek, speel je met het idee om raadslid in Lansingerland te worden of heb je altijd al eens zelf in de raadzaal willen zitten? Meld je dan snel aan!