leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,
Dinsdag gaat de cursus "Introductie in de gemeentepolitiek" van start. Het programma is definitief, het lesboek is gereed, de sprekers zijn bevestigd! Twee avonden boordevol waardevolle theorie, anecdotes en interactieve sessies. Laatste kans voor last-minute aanmeldingen: o.a. Pieter van de Stadt (burgemeester), Lennart van der Linden (Echt voor Barendrecht), Eveline Hamelink - van Rens (griffier Lansingerland), Simon Fortuyn en raadsleden Leefbaar 3B komen aan het woord. Aanmelden kan tot en met maandag 15 april. Je kunt je hier aanmelden.

Heb je wel interesse, maar kun je simpelweg niet op 16 en 23 april? Geef je dan hier op voor een andere datum.
Niet vergeten: Leefbaar 3B leden nemen gratis deel!

Veel leesplezier en een fijne dag.

Leefbaar 3B zet zich in voor een veiliger Lansingerland: het nieuwe veiligheidsbeleid

Leefbaar 3B zet zich in voor een veiliger Lansingerland: het nieuwe veiligheidsbeleid
Afgelopen woensdag 10 april behandelde de commissie AB het Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027. Het veiligheidsbeleid is een wettelijke verplichting, maar wel een enorm belangrijke voor Leefbaar 3B. In het veiligheidsbeleid worden de strategische kaders vastgesteld en de prioriteiten gedefinieerd waar de gemeente op inzet. Woordvoerder Terry Duivesteijn bracht het veiligheidsbeleid van papier terug naar de werkelijkheid.

Een veilig thuis voor alle inwoners van Lansingerland: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe wordt de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd? Die kernvraag stond centraal tijdens de commissievergadering van 11 april. Het is een regiovisie, waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn: een visie die draait om het bieden van een veilig thuis voor alle inwoners van Lansingerland. Maar, zoals Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich aangaf, moeten we eerlijk zijn …
Een veilig thuis voor alle inwoners van Lansingerland: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Leefbaar 3B maakt zich zorgen over politieaanwezigheid in Lansingerland

Onze fractie maakt zich ernstig zorgen over de aanwezigheid en beschikbaarheid van de politie in Lansingerland. Wij hebben vernomen dat er binnen de politie een managementontwikkeling gaande is, die er toe lijkt te leiden dat onze wijkagenten nóg minder beschikbaar zijn voor Lansingerland. Tijdens de dienstwisselingen, dus drie keer per 24 uur, lijken er momenteel geen politieagenten en politievoertuigen in …
Leefbaar 3B maakt zich zorgen over politieaanwezigheid in Lansingerland

Leefbaar 3B organiseert een cursus gemeentepolitiek voor beginners

Deze cursus is bijzonder geschikt voor inwoners die in vogelvlucht meer willen leren over de lokale politiek, hoe zij kunnen deelnemen en invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk niveau. Het is ook waardevol voor nieuwe of aspirant-politici, maatschappelijke organisaties, en iedereen met interesse in de werking van de lokale democratie.
Leefbaar 3B organiseert een cursus gemeentepolitiek voor beginners
Email Marketing Powered by MailPoet