leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,
Deze week waren er commissievergaderingen, maar waren we ook op andere plaatsen aanwezig. Maandag waren we bij de opening van de eerste SportBox in Lansingerland die er is gekomen op initiatief van Leefbaar 3B. Ook waren we bij de opening van drie prachtige nieuwe biljarttafels in de Leeuwerik in Bleiswijk, gefinancierd door bedrijven, donateurs en leden. Daarnaast namen we nog een kijkje bij de nieuwe studio voor RTV Lansingerland, waar we ons voor hard hebben gemaakt.

Opening SportBox
Nieuwe biljarttafels Leeuwerik
RTV Lansingerland nieuwe studio

Leefbaar 3B benadrukt handhaving in de veiligheidsaanpak van Lansingerland

Terry Duivesteijn uitte tijdens de commissievergadering zijn kritiek, maar ook tevredenheid, over de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). Wel miste hij nog enkele zaken, waaronder de focus op handhaving, in de uitgangspunten.
Leefbaar 3B benadrukt handhaving in de veiligheidsaanpak van Lansingerland

Nota parkeerbeleid teruggestuurd naar college

Nota parkeerbeleid teruggestuurd naar college
De commissie Ruimte heeft het raadsvoorstel Parkeerbeleid 2023 teruggestuurd naar het college. Een meerderheid in de raad vindt dat de Nota Parkeerbeleid en de Nota Parkeernormen terug moet naar de tekentafel. De Nota hield wat Leefbaar 3B betreft onvoldoende rekening met de vastgestelde amendementen op de Mobiliteitsvisie.
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet