leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief treft u onze kerstgroet, een terugblik op 2022, een vacature in het bestuur en een oproep aan iedereen die Leefbaar 3B een warm hart toedraagt.

Kerstgroet
De fractie, het bestuur en wethouder van Leefbaar 3B wensen u fijne feestdagen en vooral veel geluk en gezondheid toe.

Bekijk onze kerstwens voor u:
kerstwens-proost-mail
Terugblik 2022
De fractie van Leefbaar 3B kijkt terug op een bewogen jaar. De gemeenteraadsverkiezingen leidden tot een nieuwe, dynamische, fractie. We zaten na maart echter zeker niet stil en hebben flink geïnvesteerd in het nakomen van verkiezingsbeloftes. We zijn dan ook trots op resultaten die we in 2022 hebben weten te behalen. Veel resultaten zullen volgend jaar merkbaar en zichtbaar worden in Lansingerland.

Onze resultaten in 2022:
- in 2023 starten we met gratis OV voor ouderen met een inkomen op 120% van het bijstandsniveau
- we zorgen voor 4 extra wijkboa's en bereiken daarmee onze geformuleerde doelstelling van 1 boa op 5000 inwoners, gelijk aan de norm voor wijkagenten
- er komt een mobiel servicepunt, dus ook bezorging documenten aan huis
- maximaal drie bouwlagen bij nieuwbouw Lange Vaart Bleiswijk
- we omarmen de hartveilige gemeente door te zorgen dat we in iedere wijk binnen 6 minuten een AED beschikbaar hebben
- in alledrie de kernen komt een sportbox
- we hebben op de valreep nog 25 extra theaterstoelen in het te ontwikkelen Casa Cadanza weten toe te voegen
- flexwoningen niet alleen voor Oekraïense vluchtelingen maar ook eigen inwoners
- behoud van zoveel mogelijk bomen bij Klein Berkeloo
- geen neonreclames en andere in het oog springende boodschappen en reclames bij de herontwikkeling van de Wildert

Ons werk is natuurlijk niet af, in 2023 gaan we ons onverminderd inzetten om ons verkiezingsprogramma, coalitieakkoord en wensen van de achterban te realiseren. Daarvoor hebben we uw input en hulp nodig. Wilt u meedenken of meedoen? Op welke doelen moeten we ons in 2023 richten?
Mail ons op fractie@leefbaar3b.nl.

Berichten van het bestuur

Nieuwe bestuursvoorzitter
Tijdens de ALV van 28 november is Carin van Rooijen gekozen als voorzitter van het bestuur en neemt daarmee de hamer over van Jean-Paul Meuldijk, die nu als raadslid is geïnstalleerd. Eerder dit jaar besloot Carin wegens de tijdbelasting als raadslid van Leefbaar 3B om haar zetel beschikbaar te stellen, om zich vervolgens te kunnen focussen op een rol als bestuursvoorzitter.
Kom jij Leefbaar 3B versterken als penningmeester?
Sebastiaan Feijtel heeft zijn functie als penningmeester neergelegd. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. Daarmee is de functie van penningmeester momenteel vrijgekomen en nodigen we iedereen uit die geïnteresseerd is, om contact te leggen met Carin van Rooijen: voorzitter@leefbaar3b.nl
Kom jij onze campagneteams helpen?
De verkiezingen zitten er weliswaar alweer even op, maar dat betekent niet dat we geen campagne meer willen voeren. Om onze continucampagne verder vorm en invulling te geven, zijn we op zoek naar jou! Help jij ons zo nu en dan 1 of 2 uurtjes mee met onze campagnes? Denk aan het uitdelen van goodies, werven van leden en in gesprek gaan met onze inwoners om te polsen wat er leeft in de samenleving.
Mail naar: voorzitter@leefbaar3b.nl
Data ALV bekend
Voor 2023 zijn de data voor de algemene ledenvergaderingen al bekend. We zien u graag en nodigen u uit deze data in uw agenda te noteren.
  • 23 juni 2023
  • 8 december 2023
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet