Communicatie vraagt om wederzijdse contactmogelijkheden.
Nodig is een gemeentebestuur dat goede voorlichting geeft en informatie verstrekt aan de inwoners, die op hun beurt effectief de gemeente kunnen benaderen en snel en duidelijk antwoord krijgen op vragen en opmerkingen. Een goed functionerende gemeentelijke website is daarvoor een “must”.

Als een inwoner of bedrijf met een vraag in het gemeentehuis komt, moet de grondhouding zijn:
“Ja, mits” en niet “Nee, tenzij”.

Dus de ambtenaar onderzoekt in eerste instantie met de inwoner of het bedrijf onder welke voorwaarden iets wel kan en niet waarom iets niet kan.

mensen

• Eerlijke en tijdige communicatie met de inwoners moet bestuurlijk, politiek en ambtelijk voor, tijdens en na belangrijk beslissingen een gewoonte zijn in het gemeentehuis.

• Bij de behandeling van een verzoek aan de gemeente moet in het gemeentehuis de grondhouding zijn: “Ja, we gaan kijken onder welke voorwaarden uw verzoek kan worden ingewilligd”;

• Inwoners moeten te allen tijde in een vroeg stadium worden geïnformeerd over belangrijke voorgenomen besluiten;

• Afspraken en toezeggingen die vanuit het gemeentehuis worden gemaakt met de inwoners moeten worden vastgelegd en nagekomen.

Vraagbaak Leefbaar 3B

Wordt ook hulplijn voor de lokale uitvoering van de nieuwe wetgeving over zorg, jeugd en sociale voorzieningen.

Via de website leefbaar3b.nl en het telefoonnummer 06 19 85 22 33 kunt u ons bereiken.

Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.