HSLLeefbaar3B_57DbMax

 • De lawaaioverlast van de HSL is onacceptabel;
 • De 57 dB(A) mag niet worden overschreden;
 • Geen nachttreinen en geen vrachttreinen;
 • Geen hogere piekbelasting dan 85 dB.

Vliegveld

 • Geen verdere geluidsuitbreiding van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport;
 • Geen nachtvluchten, sommige uitzonderingen zijn wettelijk bepaald en worden niet verder verruimd.

A13/A16 Horen,zien,ruiken

 • Saldo Nul is een absolute randwaarde. Geen toename van geluid en geen verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2012;
 • De A13/A16 ligt in het Lage Bergse Bos in een landtunnel. Maximale inzet voor het half verdiept aanleggen van de tunnel;
 • De geluidafscherming tussen de Bergweg Zuid en de Oude Bovenweg moet kwalitatief van hoog niveau zijn. Geen 8 à 10 meter hoge geluidschermen;
 • De A13/A16 ligt bij de kruising met de N471 op maaiveld. De N471 gaat onder de A13/A16 door.
 • De aanleg van de A13/A16 mag niet leiden tot onacceptabele toename van het autoverkeer op de lokale en Provinciale wegen;
 • Voor de aanleg van de weg moet uitgegaan worden van: “Niet horen, niet zien en niet ruiken”

N209

 • Waar de N209 in de nabijheid van woningen ligt, moet de geluidsoverlast worden verminderd. De Provincie heeft hierin de taak om er alles aan te doen om de leefbaarheid (geluid en fijnstof) in de woongebieden direct langs de Provinciale weg N209 te verbeteren;
 • Geen verbreding van de N209 naar 2×2 rijstroken tussen Boterdorpseweg en de veiling in Bleiswijk.

Lokale wegenLansingerPollerland_

 • Slechts in uitzonderingsgevallen zijn er wegafsluitingen door palen en pollers (beweegbare palen);
 • Geen afsluitingen in de Noordeindseweg;
 • De lokale wegen in Lansingerland mogen geen aantrekkende werking hebben voor doorgaand verkeer. Geen sluiproutes door Lansingerland.

Openbaar vervoer 

 • Het openbaar vervoer is in de afgelopen vier jaar sterk verbeterd;
 • Directe busverbinding Bleiswijk – Rotterdam is nog wel nodig;
 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor gebruikers met een indicatie dient beschikbaar te blijven;
 • De 3B-Bus, een particulier vrijwilligersinitiatief, vervoert binnen Lansingerland iedereen vanaf de leeftijd van 55 jaar voor een acceptabele prijs. 3B-bus-logo1Indien het mogelijk is om met medewerking van de gemeente en in overleg met de Stichting 3B-Bus te komen tot uitbreiding van de doelgroep van deelnemers, kunnen forse besparingen worden bereikt op de WMO-uitgaven;

Parkeren

 • vryParkeren_Leefbaar3bGeen betaald parkeren in het openbaar gebied van Lansingerland, met als mogelijke uitzondering het parkeren bij metrostations;
 • Blauwe zones voor parkeren in de winkelcentra handhaven;
 • Uitbreiding fietsparkeerplaatsen bij de twee Metrostations en bij de haltes van de ZoRo-busbaan;
 • Uitbreiding fietsparkeerplaatsen in het winkelcentrum van Berkel.

 

Recreatiegebieden

 • Geen verdere woningbouwplannen in de recreatiegebieden;
 • De recreatiegebieden zijn bestemd voor iedereen en moeten openbaar toegankelijk zijn.

Milieu Milieu_2015

 • Zuinig zijn met energie, in het bijzonder met energie gewonnen uit fossiele brandstoffen;
 • Energiegebruik, opgewekt uit niet-fossiele bronnen, moet gestimuleerd worden
 • Bevorderen van het hergebruik van afval. Afval is geld waard;
 • Kwaliteit van het oppervlaktewater moet verbeterd worden;
 • Realistisch duurzaam staat hoog in het vaandel;
 • Terugdringen zwerfvuil, hondenpoep en graffiti, de kosten voor het opruimen of schoonmaken verhalen op de veroorzakers;
 • Het aantal afvalbakken in het openbaar gebied sterk uitbreiden en de bakken regelmatig legen.

Veiligheid in de woonbuurt

 • Een veilige en leefbare woonomgeving is van groot belang. Buurttoezicht moet blijvend ondersteund worden;

Openbaar groenhttp://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-environmental-icon-image8727598

 • Bewoners worden betrokken bij inrichting en onderhoud van het openbaar groen in de straat;

Open ruimte 

Veel nu nog open ruimtes worden in de planvorming (structuurvisie tot 2025) op termijn volgebouwd.

 • De schaarse open ruimtes die een bijdrage geven aan een landelijke uitstraling dienen behouden te blijven;
 • Tot de aandachtsgebieden behoort de karakteristieke lintbebouwing in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk;
 • Leefbaar 3B staat voor het behoud en de leefbaarheid van het aan de rand van de Rottezoom gelegen buurtschap Kruisweg.