Verbonden- en betrokkenheid van inwoners bij de samenleving maakt onze gemeente leefbaar.
De komende vier jaar zet Leefbaar 3B vooral in op integrale wijkontwikkeling  voor een goede samenhang op veiligheid, groen, wegen en verkeer met een eigen buurtbudget voor wijk gebonden onderhoud.
Ons uitgangspunt is dat een inwoner zelfstandig en zelfredzaam moet kunnen zijn, met een eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in de eigen levensbehoeften
Indien dat niet mogelijk is kan hij of zij een beroep doen op de samenleving met inachtneming
van het motto: “soepel waar mogelijk, streng waar nodig”.
Voor de inwoners, die onder het minimabeleid vallen, moeten culturele voorzieningen en sport bereikbaar zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*