leefbaar3b-vrijstaand
Beste lezer,

De kogel is door de kerk: de ontsluiting van de nieuwbouw in de Driehoek Noordpolder zal via de Edelsteenwijk plaatsvinden door de Smaragd. Al zo’n drie jaar geven wij aan tegen de ontsluiting dwars door de Edelsteenbuurt te zijn. Afgelopen week werd ook een plan aangenomen om 300 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek. Leefbaar was tegen dit massale plan op deze locatie, maar helaas in de minderheid.

Volgende week is er één commissievergadering: de commissie Algemeen Bestuur. Voor commissie Samenleving waren geen agenda-items, dus die vervalt. In verband met pakjesavond wordt commissie Ruimte op maandag 11 december gehouden.
Inspreken? Dat kan! Meld u wel vantevoren aan. Vergaderingen zijn openbaar op het gemeentehuis, u kunt gewoon langskomen en plaatsnemen op de publieke tribune. De vergaderingen zijn ook online te volgen via de links hieronder.

Heeft u input voor de fractie op onderstaande punten, waarvan u vindt dat de fractie dit moet meenemen in haar overwegingen? Mail ons op fractie@leefbaar3b.nl. Als u uw input vóór maandag 19:00 uur stuurt, kan de fractie dit in de fractievergadering bespreken.

Commissie Algemeen Bestuur 6 december:
  • Slotwizijging 2023
  • Vaststellen leges- en belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2024
Commissie Ruimte 11 december:
  • Kredietaanvraag inrichtingsplan woonwagencentrum Bosland
  • Vaststellen bestemmingsplan Urban Logistics Campus (ULC A12)
  • Omgevingswet: omgevingsvisie 2.0 en programma's (beleidshuis)
  • Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Volgt u ons al op Instagram? Daar plaatsen we regelmatige peilingen en laagdrempelige updates uit de gemeente.

Nu zeker: Auto's Driehoek Noordpolder dwars door Edelsteenbuurt

De gemeenteraad van Lansingerland heeft afgelopen donderdag 30 november besloten dat de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Driehoek Noordpolder via de Smaragd dwars door de Edelsteenbuurt gaat lopen. Een woonerf waarin stapvoets gereden wordt, zal worden omgebouwd naar een weg waar 30 km/uur gereden mag worden. Het aantal auto’s door de Smaragd zal van circa 80 per etmaal toenemen tot circa …
Nu zeker: Auto's Driehoek Noordpolder dwars door Edelsteenbuurt

Arbeidsmigrantenhuisvesting op de Leeuwenhoekweg 102

Arbeidsmigrantenhuisvesting op de Leeuwenhoekweg 102
Leefbaar 3B is voor kleinschalige lokale huisvesting van arbeidsmigranten / medewerkers in de glastuinbouw. Vele tuinders in onze gemeente hebben al eerder initiatieven ingediend om op eigen grond/gebied voor 10-30 medewerkers huisvesting te realiseren. Dat is goed controleerbaar/beheersbaar en passend in de omgeving en betekent echt geen woon/werkverkeer! Het huidige plan met een externe commerciële partij die grootschalige huisvesting voor …
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet