Weer nachtelijke ellende bij de waterspeeltuin in Bleiswijk

steekpartijVorig weekend was het weer prijs bij de waterspeeltuin bij de Gruttostraat in Bleiswijk. Al bijna twee jaar zet Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan zich in om vernielingen, baldadigheid, intimidatie, en herrie in de nachtelijke uren onder de aandacht te brengen van de politie, het college van B&W en de ambtenaren op het gemeentehuis. Helaas heeft dit nog steeds niet tot het verminderen van de grote overlast geleid. Sterker nog blowende jongeren hebben bij de Waterspeelplaats de afgelopen twee weken iedere nacht tot 4 uur ‘s nachts overlast veroorzaakt en is dat vorig weekend ook nog eens geëscaleerd in een steekpartij, die de landelijke pers heeft gehaald. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Informatiebijeenkomsten Tracébesluit A16 Rotterdam

Beeld artikel Tracebesluit-1280px_desktop_generated_tcm21-89360

Het Tracébesluit van de nieuw aan te leggen autosnelweg A16 Rotterdam is vanaf donderdag 25 augustus 2016 zes weken ter visie gelegd. Het Tracébesluit A16 Rotterdam is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van deze weg. Het betekent dat het project kan worden aanbesteed en dat vanaf 2017 de voorbereidende werkzaamheden starten. De start van de bouw van de A16 Rotterdam staat gepland voor begin 2019.

In de eerste week van september organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Lansingerland drie informatiebijeenkomsten. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Lansingerland ontvangt China

Sichuan 3Sichuan 2Niet de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, Carré Amsterdam of het Nieuwe Luxor in Rotterdam, maar de publiekshal van de gemeente Lansingerland vormde zondag 21 augustus het sfeervolle decor voor de Chinese manifestatie “Cultural China, Splendid Sichuan”.

De rondreizende manifestatie bestaat uit een fototentoonstelling, thee-proeverijen en zang- en dansoptredens van de internationaal gerenommeerde formatie “Ethnic Song and Dance Troupe of Liangshan.” Op zaterdag had de groep nog een optreden in Londen en op maandag reisden ze door naar Wenen. Ondanks het tijdstip, zondag 21 augustus 18:00 tot 19:30 uur, kwamen meer dan 300 mensen op het evenement af, waaronder veel inwoners van Lansingerland. Het was een wervelende show van muziek, dans en acrobatiek.

Waarom Sichuan gekozen heeft voor Lansingerland werd door de burgemeester Pieter van de Stadt in zijn welkomstspeech als volgt uitgelegd: “Our municipality is strategically located between The Hague and Rotterdam, we are the strongest economy in the South of Holland and the most innovative Greenport in the world.”

Sichuan is een provincie in China, waar 90 miljoen mensen wonen en is ook het leefgebied van de panda.

Sichuan 13 Sichuan 8 Sichuan 6

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Raad met vakantie

Vakantie-strandhuisjesDe raad is nu met vakantie. Officieel heet dat; de raad is met reces. Vandaag staan hieronder zes nieuwe artikelen. De komende weken zullen geen nieuwe artikelen op site van Leefbaar 3B worden geplaatst, tenzij een actualiteit aanleiding is dit toch te doen. Vanaf eind augustus zullen weer elke week nieuw artikelen op de site verschijnen.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B wensen u, thuis of op uw vakantieadres, een fijne zomervakantie.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Jaarrekening 2015 – College gunt de raad weinig tijd

chaos_leerHet hele proces van de besluitvorming over de jaarrekening verliep uitermate chaotisch. Er was vertraging doordat de Sociale Verzekeringsbank veel te laat met gegevens kwam, maar dat kan slechts zeer ten dele als verklaring gelden. De definitieve versie van de jaarrekening 2015 (225 pagina’s) viel pas twee dagen voor de raadsbehandeling bij de raadsleden in de brievenbus. Er was weliswaar al eerder een conceptversie verspreid, maar de definitieve versie verschilde op 22 punten. Het verschillenlijstje werd pas, na aandringen van Leefbaar 3B, een dag voor de raadsvergadering door het college naar de raadsleden gestuurd, terwijl de definitieve tekst van de jaarrekening en het lijstje met verschillen al dagen eerder in digitale vorm naar de raadsleden hadden kunnen en moeten worden gestuurd. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Meerderheid raad beschouwt sociaal domein als sluitpost

Overschot-fd-wmoLeefbaar 3B heeft samen met de Partij van de Arbeid en gesteund door GroenLinks een amendement ingediend om het overschot op het budget voor het Sociaal Domein, waaronder zorg voor ouderen en jeugd, te oormerken, zodat het voor de doelgroep beschikbaar blijft. Daar waren twee redenen voor.

Ten eerste was 2015 het eerste jaar van de decentralisaties en is het nog te vroeg om vast te stellen dat niet het volledige budget nodig is. Ten tweede. Als over enkele jaren blijkt dat er een structureel overschot is op het budget dat Lansingerland voor dit doel van het rijk krijgt, dan vinden Leefbaar 3B, PvdA en GroenLinks dat eerst bekeken moet worden of er een nuttige bestedingsmogelijkheid juist binnen het Sociaal Domein is.

We hebben het immers over een deel van de samenleving dat financiële ondersteuning het hardst nodig heeft. Het amendement werd verworpen omdat de meerderheid van de raad vindt dat het geld dat over is niet aan de sociaal zwakkeren en ouderen die zorg nodig hebben, besteed hoeft te worden. De meerderheid van de raad wil de zaak op zijn beloop laten en waar nodig tekorten ten laste brengen van de algemene reserve.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Verrassende opstelling van wethouder

beleidsnota_LansingerlandDe gemeenteraad heeft het budgetrecht en daarom is in de  Reserves en Voorzieningen vastgelegd dat een besluit van de raad nodig is om een reserve of voorziening in te stellen.

Nu moet er een voorziening van € 1.464.655 worden ingesteld om de problemen met de gevel van het gemeentehuis op te lossen. De wethouder veronderstelde dat hier geen raadsbesluit voor nodig is. Om die reden heeft de fractie van Leefbaar 3B een amendement (wijzigingsvoorstel) voor dit doel ingediend en bovendien gezorgd dat de wethouder een exemplaar van de betreffende beleidsnota, die hij blijkbaar niet kende, in zijn bezit kreeg. De verwachting was daarom dat het aannemen van het amendement slechts een formaliteit zou zijn. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Lidl Bleiswijk kan uitbreiden

hamerstukDe gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem ingestemd met de uitbreiding van de Lidl aan de Hoefweg in Bleiswijk. De wens van de Lidl om uit te breiden loopt al sinds de vestiging in april 2009. Het winkeloppervlak van de Lidl wordt met 410 m2 uitgebreid naar 1482 m2. De grond van de vroegere beddenwinkel de Oase wordt parkeerterrein en langs de Hoefweg wordt een woning gebouwd. Dit is een goede oplossing en daarmee wordt een belangrijk punt van de raad, het herstel van de lintbebouwing langs de Hoefweg gerealiseerd.

De winkeliersvereniging was mordicus tegen en namens hen heeft bakker Jacques Ammerlaan de raad toegesproken. In zijn betoog hield hij de raad voor dat het speerpunt van de raad, versterking van het winkelcentrum, niet past in de uitbreiding van de Lidl buiten het winkelcentrum. Daar tegenover staat dat de Lidl al gevestigd is aan de Hoefweg en deze uitbreiding een betere oplossing is dan een grotere uitbreiding met een extra winkel in de lintbebouwing langs de Hoefweg. De suggestie van de winkeliers dat de Lidl zich toch in het winkelcentrum kan vestigen in de vrijkomende locatie, ligt niet bij de gemeenteraad, maar bij Lidl.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print