Adviescommissie Vervoersautoriteit: Bus Bleiswijk verplichte lijn

De Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH heeft afgelopen woensdag besloten in de zienswijze, betreffende het Programma van Eisen Bus, richting de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH op te nemen dat de buslijn 173 – Metrostation Rodenrijs – Bleiswijk – Station Bleizo – Zoetermeer een verplichte lijn wordt. Dat betekent dat de bus zeven dagen per week en ook ’s avonds moet rijden op deze route. Dus 23 gemeenten, vertegenwoordigd in de Adviescommissie Vervoersautoriteit, zijn het met elkaar eens dat deze buslijn een verplichte lijn moet worden.

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft namens de gemeenteraad van Lansingerland in de Adviescommissie Vervoersautoriteit een pleidooi gehouden dat deze buslijn 173 door Bleiswijk en Bergschenhoek, met ingang van 8 december 2018 (het moment dat de nieuwe busconcessie in gaat), een verplichte lijn wordt. Dat was nodig, omdat de lijn in het concept Programma van Eisen Bus is opgenomen als een niet-verplichte lijn. De adviescommissie is het er over eens geworden dat deze buslijn van regionaal belang is vanwege: lees meer

Wielervereniging De Pedaalridders staat op straat

De gemeente Lansingerland heeft wielervereniging De Pedaalridders per 1 april de huur opgezegd van de locatie Jan v.d. Heijdenstraat 6-8 te Bleiswijk. De al ruim 100 jaar bestaande wielervereniging verliest daarmee haar clubhuis en opslagruimte voor tientallen fietsen en spinapparaten.

Al zo’n 15 jaar heeft wielervereniging De Pedaalridders gesprekken met de gemeente over een accommodatie. Aanvankelijk ook in combinatie met een wielerparcours. Eerst ging het over een parcours in de Berkelse Noordpolder, daarna over een mogelijk parcours aan de Kooilaan in Bleiswijk en tenslotte over een parcours in het Annie MG Schmidtpark. Elke keer waren er weer problemen bij deze drie locaties en de plannen zijn geen van allen doorgegaan.

Heel wat jaren heeft de wielervereniging gebruikt gemaakt van de oude brandweerkazerne in Berkel. Nadat het college heeft aangegeven dat deze locatie verlaten moest worden heeft de oude brandweerkazerne in Berkel nog jaren leeg gestaan. Vorig jaar is de kazerne gesloopt en nu ligt de grond al weer meer dan een jaar braak. Na Berkel kon wielervereniging De Pedaalridders terecht in het gebouw van de buitendienst van de voormalige gemeente Bleiswijk en daar moeten ze nu ook weer uit. lees meer

Leon Erwich campagneleider Leefbaar 3B

Het bestuur van Leefbaar 3B heeft Leon Erwich aangesteld als campagneleider van Leefbaar 3B voor de verkiezing van de gemeenteraad van Lansingerland op 21 maart 2018.

Leon Erwich is voor Leefbaar 3B lid van de gemeenteraad van Lansingerland sinds maart 2014. Hij woont in Bleiswijk en is naast zijn raadslidmaatschap al jaren actief als voorzitter van de Oranjevereniging.

Leefbaar 3B heeft nu zeven zetels en is daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad van Lansingerland. De verkiezingscampagne is voor Leefbaar 3B erg belangrijk. De gemeenteraad wordt met ingang van maart 2018 uitgebreid van 31 naar 33 zetels omdat het aantal inwoners van Lansingerland in december 2016 de 60.000 is gepasseerd.

Het is belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt om de leefbaarheid in onze gemeente vast te houden en waar nodig te verbeteren.

Meer Boa’s absoluut nodig in Lansingerland

meer Boa's Jan van der LaanLeefbaar 3B vindt dat de twee extra boa’s zo snel mogelijk moeten worden aangesteld, maar helaas duurt dat nog even, want de meerderheid van de gemeenteraad ziet dat niet zitten.

In 2015 werd voor het eerst het initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” van Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan in de commissie Algemeen Bestuur besproken. Op 30 juni 2016 diende de fractie van Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving” in. De motie kreeg brede steun in de raad. Hiermee werd in de begroting van 2017 een bedrag van € 150.000 gereserveerd voor het versterken van de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid, door:

  1. uitbreiden van het aantal Boa’s;
  2. uitbreiding van het jongerenwerk;
  3. een effectievere organisatie door de samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen, te weten buurttoezicht, handhavers, jongerenwerk en politie lees meer

Zoektocht naar verkleining afstand tussen inwoner en politiek – Het Lansingerlands vergadermodel

Samen met de inwonersSinds het bestaan van Leefbaar 3B staat niet de mening van een individueel raadslid of een ideologie centraal. Neen, sinds het bestaan van Leefbaar 3B gaat het altijd om wat de inwoners bezig houdt.

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B wordt ook opgeroepen om veel meer gebruik te maken van het initiatief, de kennis, kwaliteit en talenten van de Lansingerlandse inwoners.

Door middel van gesprekken met verenigingen, maatschappelijke instellingen, gesprekken tijdens huis- en wijkbezoeken, gesprekken in de supermarkt of langs de sportvelden zet de Leefbaar 3B zich al jaar en dag in om daar inhoud aan te geven en zal dat blijven doen. lees meer

Verkeer en parkeren in Oranjewijk Bergschenhoek

In de Oranjewijk in Bergschenhoek wordt op dit moment De Stander gebouwd. De Stander bestaat uit woningen (appartementen) en een deel van het gebouw (56 zorgeenheden) wordt door Laurens gebruikt en heeft een woon- zorgfunctie voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen. De begane grond wordt een ontmoetingscentrum voor senioren in Bergschenhoek en ook de bibliotheek is dadelijk te vinden op de begane grond.

De Stander is gevestigd in een kleine, al lang bestaande, woonwijk in Bergschenhoek. Deze wijk is niet ingericht op veel verkeersbewegingen. De bewoners van de Oranjewijk maken zich zorgen over de stijgende parkeerdruk en het toenemend autoverkeer in de smalle straten van de wijk na ingebruikname van De Stander. lees meer

Nieuwe Omgevingswet

Afgelopen week is de raad geïnformeerd over de nieuwe Omgevingswet. Op 22 maart 2016 stemde na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer in met de Omgevingswet.

In 2019 treedt de wet in werking met een overgangstermijn van aanvankelijk vijf jaar, maar dat wordt waarschijnlijk opgerekt tot tien jaar. Dus in 2029 moet dan volgens de nieuwe wet worden gewerkt. Het zal voor alle gemeenten in Nederland een hele tour worden om van bestemmingsplannen over te gaan naar een omgevingsplan.

Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudiging en samenvoegen, zodat het straks makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Omgevingsplan

Nu hebben we in Lansingerland een groot aantal bestemmingsplannen. Al die bestemmingsplannen gaan vervangen worden door één omgevingsplan voor de gehele gemeente Lansingerland. lees meer

Bus Bleiswijk en bushalte Bonfut in Rodenrijs

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat het busvervoer voor de gehele regio Rotterdam/Den Haag, ingaande 8 december 2018, aanbesteden voor een periode van 15 jaar. Er is een programma van eisen (PvE) opgesteld waarover alle 23 gemeenten uit de regio een zienswijze kunnen indienen. Met andere woorden zij kunnen aangeven wat zij graag geregeld willen hebben. De gemeenteraad van Lansingerland heeft de nadruk gelegd op de busverbindingen naar en vanaf Bleiswijk richting Metrostation Rodenrijs en Zoetermeer.

Bus Bleiswijk

Leefbaar 3B heeft zich al eerder ingezet om de busverbindingen met Bleiswijk te verbeteren. Het programma van eisen bus is een uitstekende gelegenheid om een stap te zetten in de verbetering van bus naar Bleiswijk. lees meer