Nieuwjaarsreceptie gemeente: Start 10 jaar Lansingerland

Ruim 500 mensen bezochten maandagavond 9 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lansingerland.

10 jaar Lansingerland

De nieuwjaarsreceptie stond in het teken van 10 jaar Lansingerland. Tien jaar geleden alweer dat de fusie van de 3B gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk  op 1 januari 2007 tot stand kwam. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Pieter van de Stadt het logo onthuld van 10 jaar Lansingerland. Het logo is ontworpen door Stan Hill, die tijdens de “Gewoon Doen” avond in juni 2016 daarvoor een alliantie had gesloten met de gemeente Lansingerland. lees meer

Bus 173 Bleiswijk opwaarderen

De Vervoersautoriteit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is met het Programma van Eisen bezig van de busconcessies binnen de Metropoolregio. De gemeenteraad kan in een zogenaamde zienswijze aangeven wat belangrijk wordt gevonden en waar volgens de gemeenteraad rekening mee moet worden gehouden.

Twee wijzigingsvoorstellen in de zienswijze van Lansingerland die Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft ingebracht zijn door de raadscommissie overgenomen. Het betreft een betere busverbinding van Bleiswijk en de klantvriendelijkheid van de busmaatschappij. lees meer

Visie fietsveiligheid

In de commissie ruimte van 10 januari is het visiedocument Fietsveiligheid besproken. Niemand kan tegen meer veiligheid zijn in welke vorm dan ook. Deze visie betreft het vergroten van de veiligheid van fietsers. De fiets wordt steeds meer gebruikt. Daardoor wordt het fietsverkeer steeds drukker. Het college heeft een visie aan de raad voorgelegd met daarin drie ambities.

De ambities zijn: lees meer

Wijziging afschrijvingstermijn gemeentehuis Lansingerland

Al bij het raadsbesluit (in december 2007) om het huidige gemeentehuis te bouwen heeft Leefbaar 3B aangegeven géén voorstander te zijn voor een afschrijvingstermijn van 50 jaar in plaats van de gebruikelijke 40 jaar. Dat is een truc geweest om het toch al veel te dure gemeentehuis in de boeken wat goedkoper voor te spiegelen dan het werkelijk is. Dat is ook één van de redenen waarom alleen Leefbaar 3B en Partij tot Behoud huis De Haas toentertijd tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis hebben gestemd.

Nu ligt er een voorstel van het college om afschrijvingstermijn terug te brengen naar 40 jaar. Dat betekent dat de kosten van het gemeentehuis met € 145.626,- per jaar toenemen. Tijdens de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur werd duidelijk dat dit voorstel zal worden aangenomen door de raad. Ondanks de extra kosten per jaar is Leefbaar 3B blij met deze correctie, want kosten van nu doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen is niet zoals het hoort.

Eigen bijdrage WMO omlaag

Van inwoners die ondersteuning krijgen van de gemeente voor bepaalde vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er is gebleken dat sommigen geen beroep doen op zorg waar ze wel recht op zouden hebben, omdat de hoogte van de eigen bijdrage voor hen te bezwaarlijk is. Het memo dat hierover verschenen is werd op initiatief van Nelleke Bouman besproken in de commissie Samenleving.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat het mijden van noodzakelijke zorg tegengegaan moet worden en dat de hoogte van de eigen bijdrage daarom passend moet worden gemaakt op de draagkracht. Maar ook heeft Leefbaar 3B het college gevraagd aandacht te schenken aan de andere oorzaken van zorgmijding.

De bepaling van de eigen bijdrage moet zorgvuldig gebeuren, zodat er geen stapeling van lasten ontstaat en mensen met een laag inkomen niet in de zogenaamde armoedeval terecht komen. Dat betekent dat een stijging van inkomen niet op moet gaan aan stijging van inkomensafhankelijke lasten.

Het lijkt er op dat er een meerderheid in de raad is die voor verlaging van de eigen bijdrage is.

Gemeente Lansingerland nu ook op WhatsApp bereikbaar

Het WhatsApp nummer van het gemeentehuis is 06 460 01 084. Dit telefoonnummer is alleen bedoeld voor WhatsApp-berichten. Het is niet mogelijk naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De fractie van Leefbaar 3B vindt het heel goed dat inwoners nu ook op deze wijze contact kunnen leggen met de gemeente.

Bereikbaarheid

De gemeente is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via WhatsApp. Berichten die ’s avonds, in het weekend en op feestdagen binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag beantwoord. De gemeente streeft ernaar binnen twee (kantoor)uren antwoord te geven. In ieder geval wordt binnen 24 uur een reactie gegeven. Er worden alleen individuele WhatsApp-berichten beantwoord.

lees meer

2017

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B Lansingerland wensen u een voorspoedig 2017

Leefbaar 3B wenst u fijne en gezellige feestdagen

 

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B Lansingerland wensen u fijne en gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 2017.