Leefbaar 3B start cursus “gemeentepolitiek”

ledenvergadering-2705-Leefbaar3bLeefbaar 3B heeft een kennismakingscursus ontwikkeld, toegankelijk voor inwoners van Lansingerland die meer willen weten over het besturen van een gemeente en wat het lidmaatschap van de gemeenteraad allemaal met zich meebrengt.

Elke vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen. In maart 2018 is het weer zover dan worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In dat kader is deze cursus ook bijzonder interessant voor inwoners die graag raadslid of commissielid zouden willen worden.

Op 26 oktober 2016 start deze cursus over het lokale politieke bedrijf. Over het reilen en zeilen van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie. Wat houdt het werk als gemeenteraadslid in? Wat doet een gemeenteraadslid eigenlijk? Welke kennis heb je als raadslid nodig? Op welke wijze worden inwoners bij het werk van gemeenteraadsleden betrokken? Voor welke dilemma’s kom je als raadslid zoal te staan? lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Is kunstgras schadelijk voor de gezondheid?

3kunstgraskorrelsSamen met de KNVB maakt Leefbaar 3B zich zorgen of de zes kunstgrasvoetbalvelden in Lansingerland schadelijk zijn voor de gezondheid. Aanleiding is een uitzending van Zembla. Daarin wordt gezegd dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Hoewel de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk aantoont dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken. Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inmiddels opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. De resultaten van het onderzoek zullen voor het einde van het jaar bekend zijn, maar zaterdag 15 oktober vernam Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer tijdens een bezoek aan een van de voetbalverenigingen dat de eerste resultaten al binnen twee weken worden verwacht. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Leefbaar 3B is trots op de regenboogzebra in Lansingerland

regenboog-zebrapad-2

Met de opening van de regenboogzebra bij oversteek de Herenstraat in Berkel en Rodenrijs werd in Lansingerland wederom op ludieke wijze aandacht gevestigd op de Coming-Outdag. Deze Coming-Outdag vindt jaarlijks plaats op 11 oktober en daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor het moment dat een homo, lesbienne biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.

regenboog-zebrapad-1Wethouder Simon Fortuyn had er voor gezorgd dat alle aanwezigen met een regenboogparaplu over het regenboogzebrapad aan de Herenstraat in Berkel Centrum konden pareren. Uiteraard liep Marko Ruijtenberg van Groen Links voorop bij deze parade, want hij is de initiatiefnemer van dit project dat warmhartig door Leefbaar 3B wordt omarmd.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Adviesraad Sociaal Domein – Onafhankelijke cliëntondersteuning

inwonershulp_clientenondersteuningIn verzorgingshuis de Oudelandse Hof werd dinsdag 11 oktober een bijeenkomst gehouden door de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Lansingerland. Centraal stond “Inwonershulp bij zorg” of te wel “Onafhankelijke cliëntondersteuning.” Gastsprekers waren: Mona Keijzer (lid 2de kamer voor het CDA), Mariëtte Teunissen (projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland) en Gerrit van der Meer (voorzitter Landelijke Cliëntenraad).

De bijeenkomst was voornamelijk gericht op de onafhankelijke cliëntondersteuner, iedere inwoner die zorg nodig heeft mag hem of haar raadplegen en/of meenemen naar contacten met de gemeente en bij het voeren van een zogenaamd keukentafelgesprek. Uit onderzoek is gebleken dat cliëntondersteuning geen duidelijke term is en ook niet overal in Nederland op dezelfde manier wordt ingevuld. Wat mag je verwachten, wat zijn de taken van de ondersteuner en hoe onafhankelijk is de cliëntondersteuner?

Mona Keijzer had het over de rechtspositie van verzorgden en mantelzorgers. Waar kunnen zij aanspraak op maken? Dit is nu niet goed geregeld, mede omdat bij de grote decentralisaties de taken te snel naar de gemeenten zijn overgegaan. Een heleboel inwoners die zorg nodig hebben, weten niet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kan een familielid en/of een mantelzorger zijn, maar het kan ook een cliëntondersteuner van MEE zijn. MEE is een stichting die onder ander in de gemeente Lansingerland actief is met het ondersteunen van inwoners die verminderd zelfredzaam zijn. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Raad stemt in met de beheerplannen

groenonderhoudplan_gopIn de raadscommissie Ruimte hebben de Leefbaar 3B woordvoerders Jan Pieter Blonk en Georgine Zwinkels, maar ook alle andere fracties ingestemd met de beheerplannen. Het betreft de beheerplannen Openbare ruimte, Sportparken, Begraafplaatsen en het integraal beheerplan. Dit laatste plan bestaat weer uit de beheerplannen Civiele kunstwerken (bruggen en viaducten), Openbare verlichting, Bebording, Belijning, Straatmeubilair, Groen, Spelen, Stof-/onkruidbestrijding en Water. Het was een enorme hoeveelheid leeswerk voor de raadsleden. Maar het zijn duidelijke en goede plannen, die elke twee jaar zullen worden herijkt.

Toch heeft Leefbaar 3B wat zorgpunten, een citaat uit één van de beheerplannen: ”De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Lansingerland.” Een mooie zin, maar kijken we nu naar de werkelijkheid en dat is minimaal niveau C, dan maken wij ons toch zorgen dat we straks een beduimeld en verfrommeld visitekaartje over houden. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Toekomst van de Bibliotheek Bleiswijk en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

tott“Talk of the Town” in Bleiswijk naar aanleiding van berichtgeving in de media en de collegebrief van 28 september 2016, inzake de stand van zaken verkoop vastgoed, bereiken de fractie van Leefbaar 3B verontrustende berichten. Inwoners uit Bleiswijk en maatschappelijke instellingen kloppen bij Leefbaar 3B aan over de geruchten dat het college willens en wetens aanstuurt op de verkoop van De Snip. Deze aansturing lijkt overwegend financieel en niet functioneel gedreven te zijn en houdt geen enkele rekening met afspraken uit het verleden. Ook de impact voor verenigingen(huidige gebruikers) lijkt een aangelegenheid voor latere zorg te zijn. Deze situatie is voor Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer reden om de tien vragen te stellen aan het college van B&W…… lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Op naar een dementievriendelijke gemeente Lansingerland

dementieLeefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de route naar een dementievriendelijke gemeente Lansingerland.

De komende jaren zal het aantal inwoners met dementie sterk toenemen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. In 2040 is het aantal mensen met dementie, mede door de hogere levensverwachting, verdubbeld. Daarmee wordt het volksziekte nummer één. lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print

Voorbarig artikel van PvdA zaait onrust in Bleiswijk

desnip_snapIn PvdA-nieuwsbrief 19-23 september 2016 heeft de PvdA aangekondigd, dat het college van burgemeester en wethouders het gebouw De Snip in het centrum van Bleiswijk wil afstoten. In de Snip zitten de bibliotheek, het Historisch museum Bleiswijk en het gemeentelijk Servicepunt Bleiswijk.

In de brief van 28 september 2016 van het college van B&W aan de gemeenteraad wordt een veel genuanceerder beeld gegeven. Nu volgt een citaat uit de brief:

De Snip

De bibliotheek is in gesprek met de initiatiefnemers van “Behoud ‘t Web” (aan de Nachtegaallaan in Bleiswijk) over een eventuele samenwerking. Indien de bibliotheek naar ’t Web zou verhuizen, zou de grootste huurder van het pand “De Snip” verdwijnen. Op dat moment zal worden afgewogen – mede vanuit economisch perspectief – of “De Snip” nog als maatschappelijk pand voor de gemeente in stand gehouden moeten worden. Vanuit de markt is door een aantal partijen belangstelling getoond voor koop van dit pand c.q. locatie.

lees meer

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Print